Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3316/05, άρθρο 12, παρ. 5, αναρτάται στον δικτυακό τόπο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών "Τεχνικός Σύμβουλος του έργου: Δίκτυα Αποχέτευσης Παραλιακών Οικισμών και Εξωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου"

Συνημμένη απόφαση ανάθεσης

Comments are closed.