ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Νάξος, 26-02-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           Αρ.Πρωτ.: 2565
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ KAI ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση:84300 Νάξος        Προς
Τηλ.:22853-60174              Τα μέλη της Επιτροπής    
Φαξ: 22850-29049  
Πληρ. : Δημήτριος Λιανός    
E-mail : d.lianos@naxos.gov.gr  
         
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Ενημερώνουμε τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης ότι η εξ αναβολής συνεδρίαση λόγω ελλείψεως απαρτίας κατά την 25η -02-2014, που είχε προγραμματιστεί για την  Τετάρτη 26-02-2014, λόγω κωλύματος του Προέδρου της αναβάλλεται  για την Τετάρτη 05 Μαρτίου 2014.
Κατόπιν τούτου, καλείστε όπως προσέλθετε στην εξ αναβολής συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 5η Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με θέμα ημερήσιας διάταξης:
1)Γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα Σχέδια κανονισμών Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Στην ιστοσελίδα του Δήμου έχουν αναρτηθεί τα Σχέδια των κανονισμών.
    Ο Αντιδήμαρχος
  & Πρόεδρος της Επιτροπής
 
    Δημήτρης Λιανός
       

Σχόλια are closed.