ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναβάλλεται η 27η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία κλήθηκε με την υπ.αρ.πρωτ. 9200/11-7-2013 πρόσκληση (σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010) και είχε οριστεί για την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 στις 12:30’ μ.μ. λόγω της αναστολής της λειτουργίας των Δήμων  την Δευτέρα 15/7, την Τρίτη 16/07 και την Τετάρτη 17/7/2013, σύμφωνα με την από 12/07/2013 απόφαση της Κ.Ε.Δ.Ε.  
                             
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.