Ανακαίνιση Δημοτικών WC Χώρας Νάξου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανακαίνιση Δημοτικών WC Χώρας Νάξου» (CPV :45211100-0), με προϋπολογισμό 69.996,83 ΕΥΡΩ

Συνημμένα Έγγραφα

Σχόλια are closed.