Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους για άνοιγμα και λήψη των συνημμένων εγγράφων:

1.Ανακοίνωση
2.Παράρτημα ΙΙ
3.Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Σχόλια are closed.