Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού για το πρόγραμμα «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2024»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2024»

Συνημμένα έγγραφα:

Ανακοίνωση
Αίτηση
Υπεύθυνη Δήλωση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΄Η ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

 

Σχόλια are closed.