Ανακοίνωση για τη διαδικασία κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Νάξος, 10-6-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                             Αρ. Πρωτ.: οικ. 1201

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ

Πληρ.: Δ. Πανταζίδης

Τηλ.: 2285361336

Τηλ/τυπία:2285023710

Ηλ. Ταχ.: dpan@naxos.gov.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετ.:   α. το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31.3.2011), όπως ισχύει

β. η υπ’ αρ. 39608/2011 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΚΑ. (ΦΕΚ 2200 Β/30.09.2011)

γ. η υπ’ αρ. 12 εγκύκλιος του Υ.ΠΕ.ΚΑ. (αρ. πρωτ. 31168/21.06.2012 ΑΔΑ: Β4ΛΑ0-ΔΩ8)

δ. το άρθρο 10 του Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ 156Α/9.7.2013), όπως ισχύει

ε. η με αρ. 76/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (ΑΔΑ: 9ΠΣΗΩΚΗ-ΑΛ6)

ε. η µε αρ. πρωτ: 632/29.3.2019 αίτηση της Νεκταρίας Κατσούρη

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή την συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφισταμένων κοινοχρήστων χώρων στο τοπωνύμιο “Αχλάδες” εντός οικισμού Γαλανάδου Τ.Κ. Γαλανάδου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στην περιοχή της ιδιοκτησίας Νεκταρίας Κατσούρη, για τη διαδικασία κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011.

 

Μ.Ε.Δ.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Έκδοσης Αδειών Δόμησης

Δημήτριος Πανταζίδης

Πολιτικός Μηχανικός

 

Σχόλια are closed.