ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 15-07- 2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
Πληρ. : Ευθύμιος Μαυρογιάννης
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Τηλ.: 6973772610
Email : hora@naxos.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κατά την τελευταία Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Νάξου που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2022 αποφασίστηκε ομόφωνα σειρά ενεργειών για την εκταφή και μεταφορά των ενταφιασμένων που βρίσκονται στο Παλαιό Ανενεργό Κοιμητήριο Χώρας Νάξου σε οστεοφυλάκια, χωνευτήρια κλπ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με απώτερο σκοπό την αποκατάσταση του χώρου και τη μελλοντική χρήση του από την Κοινότητα και το Δήμο και κατ’ επέκταση τους δημότες.
Για τους παραπάνω λόγους ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όλοι οι συγγενείς ή οι υπόχρεοι των ενταφιασμένων που βρίσκονται στο Παλαιό Ανενεργό Κοιμητήριο Χώρας όπως φροντίσουν για την άμεση εκταφή και ανακομιδή των οστών των ενταφιασμένων.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Νάξου κ. Μαυρογιάννη Ευθύμιο.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και ελπίζουμε στην άμεση ανταπόκριση των συγγενών και υπόχρεων ώστε ο χώρος του Παλαιού Κοιμητηρίου να μετατραπεί στο άμεσο μέλλον σε χώρο που αρμόζει στην Πόλη μας αναβαθμίζοντας την περιοχή και την ποιότητας ζωής των κατοίκων της.
Η παρούσα να αποσταλεί σε όλα τα τοπικά Μ.Μ.Ε. για δημοσίευση, να αναρτηθεί στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης της Κοινότητας και του Δήμου, να αναγνωσθεί σε όλες τις εκκλησίες που βρίσκονται στην Πόλη της Νάξου και να τοιχοκολληθεί σε όλους του Πίνακες Ανακοινώσεων της Κοινότητας, του Δήμου, των Υπηρεσιών και των Δομών του ώστε να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Ο Πρόεδρος Κοινότητας Νάξου

Μαυρογιάννης Ευθύμιος

Σχόλια are closed.