Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας Νάξου (ΔΚΧΝ) καλούμε τους Δημότες, Συλλόγους και φορείς χώρου ευθύνης
της ΔΚΧΝ καθώς και τα τοπικά ΜΜΕ να μας γνωρίσουν εγγράφως, το αργότερο  έως τις 20 Φεβρουαρίου 2011 τα εξής:

  • Τρία μόνο προβλήματα καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν και προαιρετικά   τρόπους επίλυσης αυτών.
  • Ένα μόνο έργο, μικρής κλίμακας, για την αναβάθμιση  της ποιότητας ζωής Δημοτών και επισκεπτών.

Στόχοι μας είναι :
   1) Η πληρέστερη ενημέρωσή μας σε θέματα καθημερινότητας
   2) Η αποτελεσματική παρέμβασή μας  σε θέματα  όπως το Σχέδιο Πόλης, το Λιμάνι, ο ΧΥΤΥ, το Δικαστικό Μέγαρο κ.λ.π.
   3) Η έγκαιρη κατάρτιση του επιχειρησιακού  μας προγράμματος, με ιεράρχηση στόχων και σύνταξη προϋπολογισμού.
Περιοχές όπως τα Παλάτια , η Παραλία , το Κάστρο, η πλάζ του Αγίου Γεωργίου, η Γρόττα και ο κεντρικός δρόμος χρειάζονται άμεσες βελτιωτικές παρεμβάσεις εν όψει
της τουριστικής περιόδου.
Στην αποκεντρωμένη  τοπική αυτοδιοίκηση η ΔΚΧΝ αποτελεί  τον τελευταίο και ισχυρό κρίκο  μεταξύ Δήμου  και Δημότη. Το ενδιαφέρον σας θα τον κάνει ισχυρότερο.

                                                                        Ο Πρόεδρος
Συμεώνογλου Ι. Βαρσαμάς

Σχόλια are closed.