ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 26/10/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                          Αριθμός Πρωτοκόλλου 19795/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού &
Διοικητικής Μέριμνας
Ταχ.Δ/νση:84300 Νάξος
Τηλ.:22853-60125
Φαξ:22853-60122
Πληρ. : Μ. Πολυκρέτη
Email: mpolikreti@naxos.gov.gr

 

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης ισοβαθμούντων υποψηφίων

Στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 14109/21-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΔΘ5ΩΚΗ-Τ0Η) ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και μετά την κατάθεση υπεύθυνων δηλώσεων από υποψηφίους περί μη αποδοχή πρόσληψης, την ανάγκη αντικατάστασης υπαλλήλου που παραιτήθηκε και την ισοβαθμία που προέκυψε, ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 27 Οκτωβρίου και ώρα 09:00π.μ. στην έδρα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στη Χώρα Νάξου, στο Δημαρχείο Νάξου και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για να καθοριστεί η
τελική σειρά κατάταξης των ισοβαθμούντων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.