Ανακοίνωση – Διευκρίνηση για την υποβολή κλειστής προσφοράς για την Ετήσια Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων και Μοτοσυκλετών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την περίοδο από 07/03/2021έως 07/03/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 27/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                        Αριθμός Πρωτοκόλλου 22256/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Περιβάλλοντος
Γραφείο Διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανημάτων Προς: Πίνακας Αποδεκτών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες: Γουρζή Μαρία
Τηλέφωνο: 2285360126

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Για την υποβολή κλειστής προσφοράς για την Ετήσια Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων και Μοτοσυκλετών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την περίοδο από 07/03/2021έως 07/03/2022.

Δια της παρούσης,
και σε συνέχεια ερωτήματος για την Ετήσια Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων και Μοτοσυκλετών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την περίοδο από 07/03/2021έως 07/03/2022 και συγκεκριμένα σε ότι αφορά το άρθρο 1 παράγραφος 1.7 (Πυρκαγιά του καλυπτόμενου οχήματος (15.000,00 € τουλάχιστον) σημειώνουμε ότι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων επιθυμεί την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων του για πυρκαγιά. Ως εκ τούτου ζητάμε στις ασφαλιστικές καλύψεις να συμπεριληφθεί κάλυψη πυρκαγιάς με μέση ασφαλιζόμενη αξία τουλάχιστον 15.000,00 €.
Σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιζόμενου κινδύνου η αποζημίωση θα καθοριστεί βάσει των όρων του ασφαλιστήριου συμβολαίου και σύμφωνα με την εκτίμηση της εμπορικής αξίας του εκάστοτε οχήματος από τον εκτιμητή της ασφαλιστικής εταιρείας που θα αναλάβει την ασφαλιστική κάλυψη κ βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Βαθρακοκοίλης Νικόλαος

Σχόλια are closed.