Ανακοίνωση υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την λειτουργία της πλατφόρμα «Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών»