ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ενημερώνουμε τους κατοίκους και παραθεριστές του Δήμου μας, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην επάρκεια του νερού.
Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεχτικοί, καθόσον δεν υπάρχουν περιθώρια αλόγιστης χρήσης του και η άσκοπη κατανάλωσή του πιθανόν να μας οδηγήσει σε δυσάρεστες καταστάσεις, όπως διακοπές υδροδότησης, κ.λπ.
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ύδρευσης, η ικανοποίηση αναγκών ποτίσματος ζώων, άρδευσης μικρών κήπων κ.λπ. γίνεται μετά την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών και μόνο εφόσον απομένει πλεόνασμα νερού.
Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω.

 Ο Δήμαρχος
κ.α.α.
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.