ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς κατόχους voucher για τις εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς σχολικής περιόδου 2023-2024

Νάξος, 25/08/2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
προς κατόχους voucher για τις εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς σχολικής περιόδου 2023-2024

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καλεί τις/τους ωφελούμενες/ους – κατόχους voucher κατηγορίας θέσεως Α2, όπως καταθέσουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου τα κάτωθι έγγραφα:
1.To έντυπο που αναγράφονται τα σχετικά μόρια με τα στοιχεία παιδιού και δικαιούχου, το οποίο θα βρείτε στην καρτέλα δικαιούχου από την πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr).
2.Το voucher.
3. Σχετική αίτηση (επισυνάπτεται στην παρούσα).
Η κατάθεση γίνεται απαραίτητα με την επίδειξη ταυτότητας ή κάθε άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου, καθώς απαιτείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας της/του ωφελούμενης/ου. Δύναται να προσέλθει εκ μέρους του δικαιούχου τρίτο άτομο το οποίο θα έχει θεωρημένη εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο και θα προσκομίσει εκ μέρους του το Voucher και τη φωτοτυπία ταυτότητας του δικαιούχου, ενώ ο εξουσιοδοτημένος θα φέρει και τη δική του ταυτότητα προς επίδειξη.

• Η κατάθεση των ανωτέρω γίνεται εντός προθεσμίας, από τη Δευτέρα 28/08/2023 έως και την Τετάρτη 30/08/2022 και ώρες 08.00-14.00.
• Voucher που κατατίθεται μετά τη λήξη της ορισθείσας ημερομηνίας και ώρας, θεωρείται εκπρόθεσμο και δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στον Πίνακα Επιλογής νηπίων με voucher.
• Voucher που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ΔΕΝ λαμβάνεται υπόψη και απορρίπτεται.

Η Επιτροπή Επιλογής Νηπίων λαμβάνοντας υπόψη τα vouchers που κατατίθενται εμπρόθεσμα θα καταρτίσει ΠΙΝΑΚA ΕΠΙΛΟΓΗΣ VOUCHER μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων που έχει καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για κάθε Παιδικό Σταθμό, με σειρά προτεραιότητας και με κριτήριο τον αριθμό μορίων που έλαβε από την ΕΕΤΑΑ η αίτηση συμμετοχής του κάθε ωφελούμενου στη Δράση.

Οι οριστικοί πίνακες (επιλογής ΤΡΟΦΕΙΩΝ, επιλογής VOUCHER, κλπ), που θα περιλαμβάνουν συνολικά τις θέσεις με Voucher και τις θέσεις με Τροφεία, θα αναρτηθούν μετά την Απόφαση έγκρισής τους από το αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Συν/να:
-Αίτηση

Σχόλια are closed.