ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι  εκ των καλλιεργητών, έχουν δικαίωμα χρήσης νερού από ποτάμια (δέματα), πηγές ή άλλα δημοτικά ή δημόσια νερά  σε όλες τις Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες του
Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,
παρακαλούνται  όπως προσκομίσουν
άμεσα
αντίγραφο του συμβολαίου από το οποίο αποδεικνύεται το δικαίωμα χρήσης του νερού.
Η παράδοση των εγγράφων θα γίνεται στο δημαρχείο ( πρωινές ώρες), προκειμένου ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες
ώστε να εγγραφεί το σημείο στο
Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψιών
και στη συνέχεια να χορηγηθεί Άδεια Χρήσης του νερού.
Τηλ. επικοινωνίας :2285360110

Ο Δήμαρχος  καα
Πρωτονοτάριος Τοτόμης

Σχόλια are closed.