Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Πέμπτη 19  Ιουνίου 2014, ώρα 10:00 π.μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας της  Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  των κάτωθι Έργων:

·         «Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης Χ.Ζ.Λ. Αγίας Άννας Νάξου»

·         «Συντήρηση υφιστάμενης πλακόστρωσης Χ.Ζ.Λ. Νάξου»

·         «Αποκαταστάσεις ζημιών Κεντρικού Προβλήτα Λιμένα Νάξου»

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu). 

Σχόλια are closed.