Λόγω της μείωσης των αποθεμάτων νερού στους ταμιευτήρες, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων εφιστά την προσοχή όλων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη υδροδότηση του συνόλου των υδροδοτούμενων περιοχών.
Η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή όλων στην προσπάθεια ορθολογικής χρήσης είναι επιτακτική ανάγκη, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος εξάντλησης των αποθεμάτων. Για το λόγο αυτό, οφείλουμε να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεχτικοί, καθώς η υπερκατανάλωση, η αλόγιστη χρήση νερού και η άσκοπη κατανάλωσή του πιθανόν να μας οδηγήσει σε δυσάρεστες καταστάσεις.

Ο Αντιδήμαρχος
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.