Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ανακοινώνει ότι η απαλλοτρίωση για το έργο του ΧΥΤΑ έχει πλήρως συντελεστεί, μετά και την παρακατάθεση της αποζημίωσης των απαλλοτριωθέντων εκτάσεων, σύμφωνα με το υπ αρ. 4863/04-07-2014 Γραμμάτιο, ποσού 1.681.162,93€, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Οι ιδιοκτήτες μπορούν να εισπράξουν την αποζημίωσή τους, μετά την αναγνώρισή τους ως δικαιούχοι, από το Μονομελές Πρωτοδικείο Νάξου.

Ο Δήμαρχος
Μανόλης Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.