Θέμα : Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπροσώπηση στη Δημοτική Επιτροπή Τουρισμού.

Δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και στο πλαίσιο επανασύστασης της Δημοτικής Επιτροπής Τουρισμού, καλούνται οι άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενοι με τη διαμόρφωση ή την προώθηση του τουριστικού προϊόντος φορείς της κοινωνίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην επιτροπή Τουρισμού και να καταθέσουν αίτηση απευθυνόμενη στο Γραφείο Τύπου, στην οποία να ορίζεται ο εκπρόσωπός τους και αναπληρωτής αυτού. Επίσης, όποιος δημότης επιθυμεί να συμμετέχει στην Επιτροπή, καλείται να υποβάλει ανάλογη αίτηση.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 στο πρωτόκολλο του Δήμου, ή στα fax 22850-23570 και 22850-29049 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση pressnaxoy@gmail.com. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτρης Λιανός            

Σχόλια are closed.