ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ    ΑΣΚΗΣΗΣ        ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Πληροφορίες: Αικ. Πρωτονοταρίου
Τηλέφωνο : 2285360150

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πολίτες μας ότι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων συμμετέχει, ως εταίρος, στην Κοινωνική Σύμπραξη Νομού Κυκλάδων, με επικεφαλής την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την υλοποίηση δράσεων του Επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής και στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι δυνητικά ωφελούμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα, η οποία επέχει θέση  Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και τα στοιχεία που δηλώνονται ελέγχονται με ηλεκτρονική διασταύρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους  στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS) ή  μέσω των εταίρων της Σύμπραξης.
Στους κατοίκους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων παρέχεται συνδρομή για την υποβολή της αίτησης, από τους εξής φορείς-εταίρους της Σύμπραξης:
1.      Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Επαρχείο Νάξου), 1ος όροφος, πλησίον της Δ.Ε.Η.
Τηλέφωνα: 2285361441, 2285361444 & 2285361451.
2.      Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας (Γραφεία Ι. Μητροπόλεως).
      Τηλέφωνο: 2285022233
Ωράριο: 09.00-13:00.                                   Προθεσμία: Έως 5 Αυγούστου 2015.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
1.      Α.Φ.Μ. (για όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας).
2.      Α.Μ.Κ.Α. (για όλα τα μέλη της οικογένειας).
3.      Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (για όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας).
4.      Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5.      Ε1 οικονομικού έτους 2015 (χρήση 2014).
6.      Εκκαθαριστικό Σημείωμα οικονομικού έτους 2015 (χρήση 2014).
7.      Ε3 (για τους επιχειρηματίες και τους αγρότες).
8.      Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ 2014 (για όσα μέλη της οικογένειας έχουν στην κατοχή τους ακίνητα).
      Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν και να δηλώσουν το ακριβές ποσό των καταθέσεών τους σε πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες).

Σχόλια are closed.