ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ
Νάξος, 2/10/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο των ενεργειών για τη βελτίωση της ποιότητας νερού ύδρευσης, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ξεκινά την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Κατασκευή υδροληψιών και βελτίωση – εκσυγχρονισμός δικτύων ελέγχου – χειρισμού Λιμνοδεξαμενής Εγγαρών και Φράγματος Φανερωμένης», συνολικού προϋπολογισμού 226.000 ευρώ. Ωστόσο, για την εγκατάσταση των πλωτών υδροληψιών μεταβλητού ύψους, οι οποίες θα αντλούν το νερό από το κατάλληλο βάθος, ώστε αυτό να είναι οξυγονωμένο και να αποφεύγεται η θολότητα και η οσμή, απαιτείται η απάντληση του νερού από τη Λιμνοδεξαμενή Εγγαρών, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη και ολοκληρώνεται άμεσα. Με την ευκαιρία αυτή, ο Δήμος, για πρώτη φορά από την κατασκευή της Λιμνοδεξαμενής, θα προχωρήσει στον καθαρισμό του ταμιευτήρα από φερτά υλικά και θα αποκαταστήσει τις φθορές που έχει υποστεί η μεμβράνη.

Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, το νερό που ταχυδιυλίζεται για την ύδρευση της Χώρας και των Κοινοτήτων Γλινάδου, Γαλανάδου και Αγίου Αρσενίου, θα προέρχεται μόνο από το Φράγμα Φανερωμένης, τηρουμένων όλων των διαδικασιών ελέγχου και συχνών αναλύσεων. Ωστόσο, λόγω της μη επαρκούς οξυγόνωσης του νερού εξαιτίας τους βάθους υδροληψίας, ενδεχομένως να παρατηρηθούν φαινόμενα θολότητας και οσμής, τα οποία όμως δεν επηρεάζουν την χημική και μικροβιολογική ποιότητά του, η οποία διασφαλίζεται από τους συνεχείς ελέγχους από διαπιστευμένα χημικά εργαστήρια. Πρωταρχικό μέλημα του Δήμου είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου προς ύδρευση νερού, η οποία θα επιτευχθεί με την υλοποίηση των εν εξελίξει εργασιών, αλλά και άλλων προγραμματιζόμενων έργων. Ήδη, έχει υποβληθεί πρόταση ένταξης στο ΕΣΠΑ, μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του έργου «Αποκατάσταση στεγανοποίησης Λιμνοδεξαμενής Εγγαρών», συνολικού προϋπολογισμού 500.000€.

Με βάση όλα αυτά, εξυπακούεται πως η ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση κάθε σταγόνας διαθέσιμου ύδατος, είναι επιτακτική ανάγκη προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ύδρευση της πόλης για όσο διάστημα θα διαρκέσουν οι εργασίες στη Λιμνοδεξαμενή των Εγγαρών. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ζητά την κατανόηση των δημοτών και εφιστά την προσοχή τους, ώστε να περιοριστεί η σπατάλη νερού.

Ο Αντιδήμαρχος
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.