ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Νάξος, 06/05/2014 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι  εκ των καλλιεργητών, έχουν δικαίωμα χρήσης νερού από ποτάμια (δέματα), πηγές ή άλλα δημοτικά ή δημόσια νερά  σε όλες τις Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,παρακαλούνται  όπως προσκομίσουν άμεσα αντίγραφο του συμβολαίου από το οποίο αποδεικνύεται το δικαίωμα χρήσης του νερού.
Η παράδοση των εγγράφων θα γίνεται στο δημαρχείο ( πρωινές ώρες), προκειμένου ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να εγγραφεί το σημείο στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψιών και στη συνέχεια να χορηγηθεί Άδεια Χρήσης του νερού.
Τηλ. επικοινωνίας :2285360110
Ο Δήμαρχος
     καα
Πρωτονοτάριος Τοτόμης

Σχόλια are closed.