Ανανέωση ασφάλισης καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Κ. Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος 23/9/2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.16897
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών Προς : Εταιρεία blue AIGAION
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά INSURANCE SOLUTIONS
Τηλέφωνο: 2285071545

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Ανανέωση ασφάλισης καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Κ. Κουφονησίων» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Δια της παρούσης, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση προσφοράς από Παρασκευή 24/9/2021 έως και την Πέμπτη 30/9/2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.460,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό
3. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός
μεταβίβασης ακινήτου
4. ΚΑΔ επιχείρησης

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.