ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΡΟΦΕΙΑ ΣΤΟΝ 1ο ΚΑΙ 2ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 10/08/2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΟΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων με ΤΡΟΦΕΙΑ που υποβλήθηκαν στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την εγγραφή/επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2023-2024, αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης και Απορριφθεισών Αιτήσεων.
Οι Πίνακες καταρτίστηκαν από την ειδική Επιτροπή Επιλογής Νηπίων, που συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμό 105/2023 ( ΑΔΑ: 649ΜΩΚΗ-ΙΥΘ ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση τα κριτήρια μοριοδότησης που έχει καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμό 90/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΛΙΩΚΗ-Θ4Θ) απόφασή του.
Για όσους ενδιαφέρονται, οι Πίνακες έχουν αναρτηθεί στους Παιδικούς Σταθμούς, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu).
Τυχόν ενστάσεις κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου από την Παρασκευή 11/08/2023 έως και την Τετάρτη 16/08/2023.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάρτιση των Οριστικών Πινάκων Επιλογής νηπίων θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Προσωρινοί  Πίνακες Μοριοδότησης αιτήσεων εγγραφής/επανεγγραφής και Απορριφθεισών αιτήσεων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.