Αναστολή λειτουργίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νάξου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της πρόγνωσης ισχυρών βόρειων
ανέμων και κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης του σχολείου και του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αναστέλλει τη λειτουργία του 1 ου Δημοτικού
Σχολείου Νάξου την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019, για την προστασία και ασφάλεια των
μαθητών και εκπαιδευτικών. Η άρση της λειτουργίας του σχολείου κρίνεται επιτακτική λόγω της
θέσης του εν λόγω σχολείου.

Σχόλια are closed.