ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νάξος, Ιούνιος 2013
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ                                          
& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                               ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση βανών δικτύου ύδρευσης
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου
Ταχ.Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ.Κώδικας : 84300 ΝΑΞΟΣ
Tηλέφωνο :         2285360119                                                                                                                          
FAX :                  2285023570                                      
Πληροφορίες:    Βασιλάκης Μ.
email: mvasilakis@naxos.gov.gr
Α.Μ.: ΑΑ.13.002                                                   

Σχόλια are closed.