Αντικατάσταση τμήματος παλαιού αγωγού αποχέτευσης στην περιοχή Αι Γιάννη Χώρας της Δ.Κ. Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                   Ημερομηνία: 17/2/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                Αρ. Πρωτ. οικ. 3364

Ταχ. Διεύθυνση: Χώρα Νάξου                                                                                                                                ΠΡΟΣ:
Ταχ. Κώδικας : 84300                                                                                                                                         1.Αστυνομικό Τμήμα Νάξου
Πληροφορίες :Βασιλάκης Μάρκος                                                                                                                  2.Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νάξου
Τηλέφωνο :2285360119                                                                                                                                     3. ΚΤΕΛ Νάξου
Fax :2285023570                                                                                                                                                  4. Ταξί Νάξου
E-mail :mvasilakis@naxos.gov.gr                                                                                                                       5. Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος
                                                                                                                                                                                 6. Σύλλογος Ξενοδόχων Νάξου
                                                                                                                                                                                 7. Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Νάξου   
                                                                                                                                                                                  8. Μ.Μ.Ε. 
Ενταύθα

 

 

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση τμήματος παλαιού αγωγού αποχέτευσης στην περιοχή Αι Γιάννη Χώρας της Δ.Κ. Νάξου

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου του θέματος, απαιτείται η διακοπή της κυκλοφορίας επί των παράλληλων δημοτικών οδών «Χρήστου Ραπτόπουλου» και «Στεκούλη Νάξιου Φιλικού» και συγκεκριμένα από τη διασταύρωση με την κάθετη κεντρική δημοτική οδό «Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου» έως την διασταύρωση με την επίσης κάθετη δημοτική οδό «Ν. Σκουφά» (θέση ΙΚΑ), στην περιοχή Αι Γιάννη Χώρας της Δ.Κ. Νάξου, προκειμένου να ολοκληρωθεί τμήμα του έργου.

Οι βασικές εργασίες εκσκαφών και αντικατάστασης του δικτύου στα τμήματα αυτά θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 18/2/2020 έως και την Παρασκευή 21/2/2020, οπότε και θα διακοπεί η κυκλοφορία στα ανωτέρω τμήματα των οδών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω διακοπής κυκλοφορίας, η πρόσβαση στη περιοχή αυτή θα γίνεται από τις παραπλήσιες δημοτικές οδούς.

Για την ασφαλή και ομαλή κυκλοφορία, ο ανάδοχος στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, καλείται να λάβει ιδιαίτερη μέριμνα για τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας και σήμανσης, ώστε αφενός να ενημερώνονται έγκαιρα οι οδηγοί για το κλείσιμο του δρόμου και τις εναλλακτικές διαδρομές και κυρίως να μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι ατυχήματος.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση, την ανοχή και τη συμβολή όλων στην ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς που εφαρμόζονται οι νέες ρυθμίσεις.

Ο Δήμαρχος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
– Αντιδήμαρχο κ. Πολυκρέτη
– Δ.Κ. Νάξου
– Φ.Ε.
– Χ.Α.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Κιουλαφή Γ. Ιωάννη – Εμπειροτέχνη
Χώρα Νάξου
84300 Νάξος

Σχόλια are closed.