ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΒΟΥΡΒΟΥΡΙΑΣ & ΔΑΜΑΛΑ ΤΗΣ Κ. ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΤΗΣ Δ.Ε.ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        ΠΡΟΣ: Υποψήφιους Αναδόχους
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                                              1. Τριαντάφυλλος Νεκτάριος
Ταχ. Κωδ.: 84300                                                                            2. Η.Βασιλάκης & ΣΙΑ Ε.Ε
Πληροφορίες: Μανδηλαράς Γεώργιος .
Τηλ.: 2285360100
Fax: 2285023570

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την κατασκευή του έργου:

« ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΒΟΥΡΒΟΥΡΙΑΣ & ΔΑΜΑΛΑ ΤΗΣ Κ. ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΤΗΣ Δ.Ε.ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

Στα πλαίσια εφαρμογής του άρ. 328, του Ν.4412/16 και προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία του άρ. 330, του ίδιου νόμου, παρακαλούμε για την υποβολή οικονομικής προσφορά του θέματος, σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού του έργου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη κατασκευής του έργου από τους υποψήφιους αναδόχους, είναι είτε η κατοχή πτυχίου ΜΕΕΠ κατηγορίας υδραυλικών έργων και τάξης από Α1 και άνω, είτε βεβαίωση εγγραφής στα νομαρχιακά μητρώα εργοληπτών κατηγορίας υδραυλικών έργων και προϋπολογισμού άνω των 17.942,28 €.
Η υποβολή των οικονομικών προσφορών πρέπει να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου έως την Δευτέρα 21-12-2020 αι ώρα 10:00 π.μ.

Συνημμένα

Ο Δήμαρχος
α/α

Πολυκρέτης Εμμανουήλ
Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.