Αντιπυρική Περίοδος 2024 Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς – Περιοχές απαγόρευσης κυκλοφορίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : ΝΑΞΟΣ
Ταχ. Κωδ. : 84300 – ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΣ
Τηλέφωνο : 22853 60101
E-mail : naxos@naxos.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αντιπυρική Περίοδος 2024 Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς – Περιοχές απαγόρευσης κυκλοφορίας

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενημερώνει ότι από την 01-05-2024 έως και την 31-10-2024 εκδίδεται ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (υπ’ αριθ. πρωτ. A1657/30-04-2024 (ΑΔΑ 93Α146ΝΠΙΘ-Μ5Ω) και μπορείτε να ενημερώνεστε για αυτόν στο: https://civilprotection.gov.gr/arxeio-imerision-xartwn, από την προηγούμενη ημέρα στις 12.30 μ.μ.

Ο χάρτης περιλαμβάνει 5 κατηγορίες κινδύνου. Οι κατηγορίες 3 και 4 σημαίνουν αντίστοιχα, υψηλό και πολύ υψηλό κίνδυνο, ενώ η κατηγορία 5 αφορά την κατάσταση συναγερμού. Η κατάταξη αυτή δεν αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς αλλά την επικινδυνότητα να εκδηλωθεί μία πυρκαγιά λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν (άνεμοι, θερμοκρασία, υγρασία κ.λπ.). Οι πολίτες θα ενημερώνονται με την έκδοση Δελτίων Τύπου που να εφιστούν την προσοχή για την αποτροπή ενεργειών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Για όλη την αντιπυρική περίοδο θα ισχύσει απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως ορίζονται στο Ν. 998/1979 (Α’ 289). Η απαγόρευση δεν περιλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις ανωτέρω περιοχές, αποκλειστικά για τη μετακίνηση από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του οδικού δικτύου από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 130 του Ν. 4926/2022 (ΦΕΚ 82/Α/2022).

Για την Π.Ε. Κυκλάδων, ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 69005/642/23-5-2024 (ΑΔΑ 9Γ8Ξ7ΛΞ-1ΗΕ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

Σύμφωνα με την Απόφαση, για τη Νήσο Νάξο η εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης διέλευσης θα ισχύσει, κατά τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας θα είναι κατηγορίας 4 (από 2μ.μ. ως 6π.μ. της επόμενης ημέρας) και κατηγορίας 5 (καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας ως 6π.μ. της επόμενης ημέρας), για τις περιοχές που απεικονίζονται στον παρακάτω Θεματικό Χάρτη,
o περιοχή: Σταυρός Κεραμωτής, Κόρωνος, Σκαδό, Μέση, Κορωνίδα, Αγία Αναστασία, Μυρίσης

Σε περίπτωση μη τήρησης των διαλαμβανομένων στις ανωτέρω Αποφάσεις θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, σύμφωνα με το Ν. 4926/2022 (ΦΕΚ 82/Α/2022) άρθρο 129 παρ.4.

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (http://civilprotection.gr/el – Οδηγίες προστασίας- Δασικές Πυρκαγιές), στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=9982 – Θέματα Πολιτικής Προστασίας) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (https://e-naxos.eu – Πολιτική Προστασία), υπάρχουν αναρτημένες Οδηγίες Προστασίας από Δασικές πυρκαγιές.

 

από το γραφείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Σχόλια are closed.