ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                     
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
Νάξος, 24/1/2013

Θέμα: Απάντηση στην ανακοίνωση της ΠΕ.ΚΙΝ. για το ΒΙΟ.ΚΑ. του Απόλλωνα

     Επ' αφορμή πρόσφατης ανακοίνωσης της ΠΕ.ΚΙΝ. Νάξου σχετικά με τη λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ. του Απόλλωνα, θεωρώ χρέος μου να ενημερώσω σαφώς και εμπεριστατωμένα για το θέμα, τόσο το Δ.Σ. της ΠΕ.ΚΙΝ., όσο και τους δημότες του Δήμου μας. Συγκεκριμένα:
–       Ο ΒΙΟ.ΚΑ. λειτουργεί αποτελεσματικά, σύμφωνα και με σχετική αυτοψία και έγγραφο (από 21/8/2012) της Π.Ε. Νάξου – Γρ. Δημόσιας Υγιεινής.
–       Ο Δήμος έχει αιτηθεί την άρση του πρωτοκόλλου κατεδάφισης και όλων των σχετικών διοικητικών κυρώσεων, που οφείλονται στην έλλειψη νομιμοποίησης – αδειοδότησης του ΒΙΟ.ΚΑ. στην υφιστάμενη θέση. Ο λόγος είναι ότι, με την ισχύουσα νομοθεσία, δίνεται η δυνατότητα παραχώρησης αιγιαλού ή και θαλάσσιου χώρου για υφιστάμενα έργα των Δήμων, ενώ, παράλληλα, είναι δυνατή και η περιβαλλοντική αδειοδότηση εκσυγχρονισμού, βελτίωσης κ.λ.π. υφιστάμενων έργων, για τα οποία δεν υπάρχει σχετική άδεια.
–       Από την προκαταρκτική μελέτη για το τμήμα Απόλλωνα προκύπτει ότι, εξαιτίας της περιβαλλοντικής ιδιαιτερότητας της θέσης της υφιστάμενης ΕΕΛ, αυτή η περίπτωση θα εξεταστεί, εάν προχωρήσει η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησής της. Προτεινόμενη θέση είναι η θέση 2 (περιοχή Αφόρμους). Άλλωστε, η τελική θέση θα καθοριστεί στο επόμενο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στο οποίο προβλέπεται και σχετική διαβούλευση και ενημέρωση του κοινού.
–       Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που απορρίφθηκε λόγω σχετικής προσφυγής, δεν αφορά στη μελέτη για το τμήμα του Απόλλωνα, η οποία έχει ήδη παραληφθεί νόμιμα στις 22/6/2012, ακριβώς λόγω της προτεραιότητας που δίνει ο Δήμος για την ταχεία προώθηση της επίλυσης του συγκεκριμένου ζητήματος. Ακόμη, επισημαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς έχει ανατεθεί μελέτη και εκτελείται η σχετική σύμβαση.
–       Έχει αναφερθεί στο παρελθόν, αλλά κρίνεται σκόπιμο να το επαναλάβουμε, ότι δεν είναι εφικτή η μεταφορά με βυτιοφόρα του συνόλου των λυμάτων του οικισμού του Απόλλωνα σε άλλο νόμιμο αποδέκτη, καθώς εκτιμάται ότι ο συνολικός ημερήσιος όγκος, κατά την περίοδο αιχμής, κυμαίνεται από 160 έως 240 κ.μ., όπως προκύπτει από την προκαταρκτική μελέτη.
    Τέλος, εγκαλούμε όσους δημοσιεύουν ανυπόστατα στοιχεία για θέματα τόσο σοβαρά, όσο αυτά που αφορούν στη δημόσια υγεία, να είναι δεόντως ενημερωμένοι, διαφορετικά μόνο επισφάλεια μπορούν να προκαλέσουν. Άλλωστε, ουδέποτε μέλος της ΠΕ.ΚΙΝ. ζήτησε να ενημερωθεί για το θέμα από τα αρμόδια γραφεία του Δήμου. Αντιμετωπίζουμε όλα τα ζητήματα της δημόσιας υγείας ως υψίστης σημασίας για τους δημότες και τους επισκέπτες του Δήμου μας.

                                            Τοτόμης Πρωτονοτάριος   

Αντιδήμαρχος                                                                                                                     

Σχόλια are closed.