Απάντηση στην πρόταση ίδρυσης Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου

Απαντώντας στις αντιπολιτευτικές, λαϊκίστικες κορώνες του κ. Μαϊτού περί ίδρυσης Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου, επισημαίνω και καθιστώ σαφή τα εξής:
Το πρόβλημα υποστελέχωσης των Αγροτικών Ιατρείων, που ταλανίζει τα νησιά μας, δεν σχετίζεται και δεν επιλύεται με ένα Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο, η ίδρυση του οποίου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις 26 διάσπαρτες Κοινότητες και τα πέντε νησιά του Δήμου μας. Ρόλος του Δήμου δεν είναι να υποκαταστήσει το Υπουργείο Υγείας και κατ΄ επέκταση το Νοσοκομείο – Κ.Υ. Νάξου.
Αντίθετα, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να προστατεύει και να προάγει ποικιλοτρόπως τη δημόσια υγεία, με την προσφορά νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καλής ποιότητας, με τη σωστή διαχείριση υγρών αποβλήτων και στερεών απορριμμάτων και πολλών άλλων σημαντικών δράσεων, αποκλειστικής αρμοδιότητας των πρωτοβάθμιων οργανισμών αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, για το σκοπό αυτό, ο Δήμαρχος επικουρείται από δύο ειδικούς συμβούλους (Χημικοί), προκειμένου να υποστηρίζουν τις παραπάνω σημαντικές δράσεις υγιεινολογικού ενδιαφέροντος.
Παρ΄ όλα αυτά και επιπλέον των αρμοδιοτήτων του, ο Δήμος στέκεται αρωγός στην αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων που ανακύπτουν στον ευαίσθητο τομέα της υγείας. Με βούληση της παρούσας Δημοτικής Αρχής, ο Δήμος συμβάλει στη λειτουργία των Αγροτικών Ιατρείων, εξασφαλίζοντας την παροχή internet για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αναλαμβάνοντας τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, την προμήθεια υπολογιστών κ.α.. Ταυτόχρονα συμπαραστέκεται στο Νοσοκομείο – Κ.Υ, όποτε ζητηθεί ή προκύψει ανάγκη (φιλοξενία ιατρών, εξασφάλιση διαμονής τους, κ.α.).
Επιπροσθέτως,  με τη λειτουργία και στήριξη δομών, όπως το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και τις κατ΄ οίκον επισκέψεις, ο Δήμος συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα.
Ταυτόχρονα με τις δράσεις αυτές, ο Δήμος καταθέτει προτάσεις και ασκεί πιέσεις για τη βελτίωση ή αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν στη λειτουργία του Νοσοκομείου.
Ωστόσο, παρά τις παρεμβάσεις του Δήμου, όπου είναι εφικτό, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η συνταγογράφηση στα αγροτικά ιατρεία είναι υποχρέωση του Υπουργείου Υγείας και κατ΄ επέκταση των ασφαλιστικών φορέων, οι οποίοι εισπράττουν τις τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές από του πολίτες και επομένως είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τοποθέτηση των αγροτικών γιατρών. Η κατάργηση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, η μαζική έξοδος νέων γιατρών στο εξωτερικό και η δραματική μείωση μισθών των Αγροτικών αποτελούν βασικές αιτίες της μεγάλης έλλειψης γιατρών στα νησιά. Αυτά, όμως είναι θέματα που μπορεί και πρέπει να τα λύσει η κεντρική Κυβέρνηση της χώρας μας.
Κατόπιν τούτων, ο κ. Μαϊτός καλά θα κάνει να αφήσει τη Δημοτική Αρχή να ασχοληθεί με τα υγειονομικά θέματα, καθώς διαθέτει πολύ μεγαλύτερη γνώση κι εμπειρία, υψηλή ευαισθησία και ισχυρή βούληση. Να είναι σίγουρος ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή θα φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Ο Αντιδήμαρχος
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.