ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                   Νάξος, 7/04/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Απάντηση σχετικά με τις  απ΄ ευθείας αναθέσεις προμηθειών

Για μια ακόμη φορά γίναμε θεατές της προσπάθειας του αρχηγού της αντιπολίτευσης κ. Μαϊτού, να πλήξει το κύρος, την εντιμότητα και το ήθος της Δημοτικής Αρχής χαρακτηρίζοντας μεμπτή μια καθ΄όλα νόμιμη διαδικασία, αυτήν της απ΄ευθείας ανάθεσης, η οποία όμως προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του ΠΔ 28/80. Είναι πασιφανές ότι μοναδικός στόχος του κ. Μαϊτού είναι να θίξει και να συκοφαντήσει το Δήμαρχο, με ανακρίβειες και αβάσιμα στοιχεία, δημοσιοποιώντας μία λίστα έργων και προμηθειών, που, όπως ισχυρίζεται ο κ. Μαιτός, έγιναν με απ΄ ευθείας ανάθεση του Δημάρχου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι εν λόγω αναθέσεις έγιναν σε πρόσωπα επιλογής του Δημάρχου και εις βάρος του Δήμου.
Χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία [Διπλές εγγραφές: 75.599,66 € και  αναθέσεις που αφορούν σε άλλα έτη: 52.857,12], απαξιώνοντας το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή που έλαβαν τις σχετικές αποφάσεις [Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων 314.697,90€], αγνοώντας τις έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν και έπρεπε άμεσα να αντιμετωπιστούν [Βλάβες 76.695,21€] και παραβλέποντας το γεγονός ότι στις περισσότερες αναθέσεις εφαρμόστηκε η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής κλειστών προσφορών [πρόσκληση ή 2 προσφορές 513.643,67€], ο κ. Μαϊτός προσπαθεί να ρίξει λάσπη να διαστρεβλώσει τα γεγονότα για να προκαλέσει σύγχυση στην τοπική κοινωνία. Τμήμα των έργων και προμηθειών της λίστας Μαϊτού αφορά σε αναθέσεις από άλλα όργανα [Σχολικές Επιτροπές 16.793€ και Κοινωφελής Επιχείρηση 18.061,67], πράξεις που σε καμία περίπτωση δεν φέρουν την υπογραφή του Δημάρχου.
Επίσης, για λόγους διαφάνειας και αμεροληψίας, για τα περισσότερα έργα και προμήθειες, αν και έγιναν τύποις με απ΄ευθείας ανάθεση, ωστόσο ακολουθήθηκε η διαδικασία με έρευνα αγοράς και προσφορές από τουλάχιστον δύο προμηθευτές ή κατόπιν πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο, με ανάρτηση στην Ιστοσελίδα και το πρόγραμμα Διαύγεια, παρόλο που δεν επιβάλλεται από τη σχετική νομοθεσία [πρόσκληση ή 2 προσφορές 513.643,67€].
Επιπρόσθετα, ένα μεγάλο μέρος των έργων ανατέθηκε με ομόφωνη (για τα περισσότερα) απόφαση των συλλογικών οργάνων του δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο ή Οικονομική Επιτροπή) στα οποία μετέχουν και εκπρόσωποι της παράταξης του κ. Μαϊτού [Αναθέσεις Συλλογικών Οργάνων 314.697,90€]. Μάλιστα, κριτήριο για τις απ΄ ευθείας αναθέσεις που αφορούν στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες είναι η στήριξη των ντόπιων, αναθέτοντας εργασίες για παράδειγμα της Κορώνου σε Κορωνιδιάτες, της Κορωνίδας σε Κωμιακίτες κ.ο.κ.., καθ΄ υπόδειξη πάντα των Προέδρων των Κοινοτήτων.
   Δεν θα πρέπει βέβαια να αγνοήσουμε και τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες, λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής, δεν υπήρχε άλλος προμηθευτής, όπως π.χ. συμβαίνει με τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ (αγορά γραμματοσήμων) και με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια [Μοναδικότητα 172.316,30€ και Εισιτήρια οχημάτων 2.385€].  Επισημαίνεται δε η ιδιαιτερότητα των Μικρών Κυκλάδων, όπου οι αναθέσεις γίνονται με γνώμονα την ενίσχυση της Τοπικής Κοινωνίας [Αναθέσεις στις Μικρές Κυκλάδες 167.497,70€]. Όλα τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί, ενώ αναλυτικά βρίσκονται στη διάθεση όσων τα ζητήσουν.
Τέλος θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης, όπως πολύ σωστά προβλέπει ο νομοθέτης, αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, καθώς δίνεται η δυνατότητα να παρακαμφθούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, εξοικονομώντας χρόνο αλλά και πόρους. Εν τέλει, ας μας πει ο κ. Μαϊτός αν υπάρχει κάποια παρανομία σε όλες αυτές τις ενέργειες…
Θα πρέπει να καταστεί σαφές στον κ. Μαϊτό ότι η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος προσωπικά κινούνται πάντα σεβόμενοι τους Δημότες και τους ντόπιους επιχειρηματίες με γνώμονα το Δημόσιο Συμφέρον!

Ενδεικτικά η αντιστοιχία των αναθέσεων

Αναθέσεις στις Μικρές Κυκλάδες 167.497,70

Διπλές Εγγραφές

75.599,66

Αναθέσεις από την Κοινωφελή Επιχείρηση

18.061,67

Αναθέσεις από τις Σχολικές Επιτροπές

16.793

Πρόσκληση με περισσότερες από 2 προσφορές

513.643,67

Επείγον-Βλάβη

76.695,21

Αναγκαιότητα – 1 προσφορά

219.937,12

Αναθέσεις Συλλογικών Οργάνων

314.697,90

Αναθέσεις που αφορούν σε άλλο έτος

52.857,12

Εισιτήρια οχημάτων

2.385

Μοναδικότητα (π.χ. ΕΛΤΑ)

172.316,30

Σχόλια are closed.