ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ)                                         
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014β & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015α

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ Χειμερινού εξαμήνου 2014β και Εαρινού Εξαμήνου 2015α.
Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα Δ.ΙΕΚ και οι οποίες έχουν αναρτηθεί στα κατά τόπους Δημόσια ΙΕΚ, καθώς και στις ιστοσελίδες της ΓΓΔΒΜ και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται από την σελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ www.inedivim.gr, στο σύνδεσμο προκηρύξεις και η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
http://applications.inedivim.gr
Στο δικτυακό τόπο υποβολής των αιτήσεων συμπεριλαμβάνεται οδηγός με τη διαδικασία της καταχώρησης της αίτησης.
Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 01/09/2014 ώρα 15.00 έως 15/9/2014 ώρα 15.00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων).

Διαβάστε τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο ΔΙΕΚ ΝΑΞΟΥ

Σχόλια are closed.