Απεντόμωση και μυοκτονία φρεατίων αποχέτευσης και λοιπών χώρων ,κτιρίων και αποθηκών Δήμου Νάξου και ΜΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος:23/4/2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΝΣΗ ΤΟΠ.ΟΙΚ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                            Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Διεύθυνση: Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Νεκταρία
Τηλέφωνο: 2285360138
E-mail: ntri@naxos.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της υπηρεσίας «Απεντόμωση και μυοκτονία φρεατίων αποχέτευσης και
λοιπών χώρων ,κτιρίων και αποθηκών Δήμου Νάξου και ΜΚ» για το έτος 2021.
Παρακαλούμε όπως υποβάλλεται την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως
και την Μ.Πέμπτη 29/04/2021 και ώρα 10.00πμ .
Επίσης πρέπει να υποβάλλετε φορολογική ,ασφαλιστική ενημερότητα και υπεύθυνη δήλωση αντικατάστασης αποσπάσματος ποινικού μητρώου και τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται στη μελέτη.

Συνημμένα έγγραφα

 

Σχόλια are closed.