ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νάξος:18/05/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                     Αρ.Πρωτ.:
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΝΣΗ TOΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Διεύθυνση:      Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300                                
Πληροφορίες:
Τριανταφύλλου Νεκταρία                             
Τηλέφωνο:
      2285360138-140                                                            
Fax:
2285023570                                          
E
mail:             ntri@naxos.gov.gr                                                          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  την εκτέλεση της υπηρεσίας «Απεντόμωση και Μυοκτονία φρεατίων αποχέτευσης και λοιπών χώρων, κτιρίων και αποθηκών Δήμου Νάξου και ΜΚ». Παρακαλούμε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να υποβάλλει  προσφορά  στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως και τη Δευτέρα 22/05/2017 έως τις 11.00πμ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.α.α.  
Εμμανουήλ Πολυκρέτης                                                                                   
Αντιδήμαρχος

Συνημμένα : 1) Τεχνική Περιγραφή                            

Σχόλια are closed.