ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                     Δονούσα 18/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                              Αρ. πρωτ. 227
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Δονούσας                                                                                                                                                   ΠΡΟΣ: WATERA HELLAS ABEE
Πληροφορίες: Σιγάλας Χρήστος
Τηλέφωνο: 2285051600

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για
« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ

Δια της παρούσης η ΔΚ Δονούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ » από Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.821,56 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Συνημμένο αρχείο

Ο Πρόεδρος

Σιγάλας Χρήστος

Σχόλια are closed.