Αποκατάσταση Υποθαλάσσιου Αγωγού Διάθεσης Επεξεργασμένων Λυμάτων ΒΙΟ- ΚΑ Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   Κουφονήσια 16/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                              Αρ. Πρωτ.: 335/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΏΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΊΩΝ
Πληροφορίες: Αντώνης Κωβαίος                                                                                                      Προς:
Τηλ.: 2285071379                                                                                                                                   Νικηφόρο Πιτταρά του Ιωάννη
Φαξ.: 2285074139

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για: «Αποκατάσταση
Υποθαλάσσιου Αγωγού Διάθεσης Επεξεργασμένων Λυμάτων ΒΙΟ- ΚΑ Κουφονησίων».

Δια της παρούσης η Κοινότητα Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Αποκατάσταση Υποθαλάσσιου Αγωγού Διάθεσης Επεξεργασμένων Λυμάτων ΒΙΟ- ΚΑ Κουφονησίων» από Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 έως και Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ..

Η υπηρεσία έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 9.734,,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019.

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας
2.Φορολογική Ενημερότητα
3.Ασφαλιστική Ενημερότητα

Συνημμένο αρχείο

Ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Κουφονησίων

Κωβαίος Αντώνης

Σχόλια are closed.