ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Νάξος  3-6-2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ.8820

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Πληρ. : Κιουλαφής Ειρηναίος

Τηλέφωνο:        2285360113                                                                  Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

FAX:     2285023570

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ   »,

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ   » από Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 έως και Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 και ώρα 14.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  18.765,78 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

Ο  Διευθυντής Δ.Π.

 

Σχόλια are closed.