Στις παρακάτω συνδέσεις μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού:
"Απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου χρονικής διάρκειας μέχρι 6 μήνες" 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ

Πίνακας διοριστέων
Ονομαστική κατάταξη υποψηφίων
Πίνακας κατάταξης
Πίνακας απορριπτέων

Σχόλια are closed.