Στις παρακάτω συνδέσεις μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού:
"Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου                    μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας μέχρι 18 μήνες και εβδομαδιαίας απασχόλησης  20 ωρών"  ΑΠ 8956-17/11/2009


Πίνακας Επιτυχόντων

Πίνακας κατάταξης ΠΕ
Πίνακας κατάταξης ΤΕ
Ονομαστική Κατάσταση συμμετεχόντων ΠΕ
Ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων ΤΕ
Κατάσταση απορριπτέων ΠΕ
Κατάσταση απορριπτέων ΤΕ

Σχόλια are closed.