ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Νάξος, 17/10/2019
Αρ. Πρωτ. οικ. 2204

ANAKOINΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 ΦΕΚ 60A
2. Την 39608/14-09-2011 απόφ. αναπλ. υπουργού ΥΠΕΚΑ ΦΕΚ 2200Β/30-09-2011
3. Την υπ. αριθμό 174/2019 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ2Ρ3ΩΚΗ-77Ι)
4. Την αρ. πρωτ: 1141/31.5.2019 αίτηση του Ευάγγελου Καραμπάτση

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων του οικισμού (στον οικισμό “ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ” Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου) για τη διαδικασία κύρωσης εδαφικού τμήματος (οδού) ως κοινόχρηστου χώρου, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 ΦΕΚ 60 Α.

Πληροφορίες: Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ο Δήμαρχος

Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.