ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Νάξος 15-11-2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ. 20625

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Πληρ. : Μιχάλης Τριαντάφυλλος

Τηλέφωνο:2285360126                                                                  Προς: Η.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Κ’ ΣΙΑ Ε.Ε.

FAX:     2285023570

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για:  ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

από Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 έως και Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  18.848,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

Ο  Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.