ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος 17-12-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ. 24203
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προς: Βασιλάκης Ιωάννης του Νικολάου  ΜΕΛΑΝΕΣ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: « ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» από Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου έως και Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 6.497,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα
4. ΚΑΔ επιχείρησης

Ο Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.