Απόβλητα Εκσκαφών-Κατασκευών-Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) στον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Απόβλητα Εκσκαφών-Κατασκευών-Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

στον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος. Η προσπάθεια για ένα καθαρό και περιβαλλοντικά φιλικό Δήμο δεν σταματάει ποτέ και δεν αποτελεί παρά υποχρέωση κάθε δημοτικής αρχής.

Παρόλα αυτά, σοβαρό παραμένει το πρόβλημα της ρύπανσης που προκαλείται στο φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής της Νήσου Νάξου από την ανεξέλεγκτη, παράνομη απόρριψη αποβλήτων, τα οποία προέρχονται από εκσκαφές, κατασκευές, ανακαινίσεις ή κατεδαφίσεις κτιρίων π.χ. μπάζα, αδρανή υλικά, υλικά εκσκαφών κ.α., που εκτελούν κυρίως ιδιώτες και εργολάβοι.

Τα υλικά που προέρχονται από μια τέτοια δραστηριότητα εναποτίθενται παράνομα στην ύπαιθρο και προκαλούν κινδύνους δημιουργώντας νέες, μικρές ή μεγαλύτερες χωματερές υλικών και κατά συνέπεια εστίες ρύπανσης υποβαθμίζουν αισθητικά το φυσικό μας περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Τέτοια φαινόμενα πρέπει να στηλιτεύονται και κάθε παραβάτης να τιμωρείται για τις παράνομες πράξεις του.

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων δεν υποχρεούται να προβαίνει σε αποκομιδή μπάζων. Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν. 2939/01 και Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010Φ.Ε.Κ. 1312Β/24-08-2010), ο κάθε διαχειριστής Α.Ε.Κ.Κ. (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων) που μεταφέρει Α.Ε.Κ.Κ., είτε πρόκειται για ανάδοχο δημοσίων ή ιδιωτικών έργων είτε για μηχανικό είτε για εργολάβο είτε για κατασκευαστική ή τεχνική εταιρεία είτε για ιδιοκτήτη οικοδομής, ιδιοκτήτη φορτηγού, είναι υποχρεωμένος να διαθέτει, μεταφέρει με δική του μέριμνα έξοδα και ευθύνη τα εν λόγω απόβλητα σε κατάλληλα εγκεκριμένη μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. Στο νησί μας λειτουργεί ήδη μία μονάδα Α.Ε.Κ.Κ..

Στην περίπτωση μη εφαρμογής των παραπάνω και καταγγελίας για ανεξέλεγκτη απόρριψη μπαζών στην ύπαιθρο ή σε περιπτώσεις απόθεσης αυτών πλησίον των κάδων (οι οποίοι προορίζονται για την ρίψη οικιακών απορριμμάτων και μόνο), υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις, αστικές, διοικητικές και ποινικές ευθύνες και θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα σε εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ο διαχωρισμός των αδρανών υλικών ανά είδος π.χ. μέταλλα, χαρτί, καλώδια, χώμα, τούβλα, μειώνει το κόστος τέλους εναπόθεσης.

Η υιοθέτηση θετικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς θα πρέπει να μας αγγίζει όλους ανεξαιρέτως. Σας καλούμε να συνεργαστείτε και να συμβάλλετε ώστε να έχουμε καθαρές Δημοτικές Κοινότητες. Σας καλούμε να στηρίξετε την προσπάθειά μας για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα στο νησί της Νάξου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Καθαριότητας Περιβάλλοντος – Ανακύκλωσης του Δήμου Νάξου και την κ. Γουρζή Μαρία – 2285360181, Υπεύθυνος κος Τσολάκης Γιάννης. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2285360107

 

 

 

Ενημερωτικά, οι χρηματικές εισφορές ανά τόνο παραγόμενων τέτοιων υλικών προς τον διαχειριστή Α.Ε.Ε.Κ., έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης με Α.Δ.Α. 6ΞΤΔ46Ψ8ΟΖ – ΟΜ4 ως εξής:.

 

Κατηγορίες ΑΕΚΚ Αντιστοίχηση με κωδικούς ΕΚΑ Ανάλυση κωδικούς ΕΚΑ Τέλος Εισόδου (€/tn)
Απόβλητα Εκσκαφών 17 05 04 Χώματα και πέτρες εκτός εκείνων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 2,00 €
Απόβλητα Κατασκευών 17 01 07 Μείγμα σκυροδέματος τούβλων πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. 4,44 €
Απόβλητα Κατεδάφισης 17 09 04 Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιέχουν Υδράργυρο, PCB και επικίνδυνες ουσίες. 6,28 €
Απόβλητα Βυθοκορήσεων 17 05 06 Μπάζα εκσκαφών εκτός εκείνων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. 6,28 €
Απόβλητα ορυκτής ασφάλτου 17 03 02 Μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός από εκείνα που περιέχουν λιθανθρακόπισσα. 2,00 €
Απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας εκτός από εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 04 07 * 01 04 13 * Απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα 2,00
Απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος 10 13 14 2,00 €
Καθαρές Ροές 17 01 01 Σκυρόδεμα 2,00 €
17 01 02 Τούβλα
17 01 03 Κεραμικά Πλακάκια
17 02 01 Ξύλο
17 02 02 Γυαλί
17 02 03 Πλαστικό
17 04 11 Καλώδια (εκτός εκείνων που περιέχουν πετρέλαιο λιθανθρακόπισσα και άλλες επικίνδυνες ουσίες.)
Καθαρές Ροές 17 04 01 Χαλκός Μπρούτζος Ορείχαλκος 2,00 €

(με διατήρηση της κυριότητας από το διαχειριστή/ παραγωγό των αποβλήτων)

17 04 02 Αργίλιο
17 04 03 Μόλυβδος
17 04 04 Ψευδάργυρος
17 04 05 Σίδηρος Χάλυβας
17 04 06 Κασσίτερος
17 04 07 Μεικτά Μέταλλα

 

Σχόλια are closed.