ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Υπεύθυνος: Μανόλης Λυκουρόπουλος

Τηλ.: 6976436390

E-mail: pressnaxoy@gmail.com

                                                                                                   Νάξος, 29/6/2011

                                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αποφασίζει για αναπτυξιακές                       δράσεις, με γνώμονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

     Η δημοτική αρχή, εργαζόμενη προς όφελος των δημοτών, αναλαμβάνει δράσεις, προκειμένου να επιλυθούν χρόνια και σοβαρά προβλήματα του τόπου μας.

     Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου αποφασίστηκε η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την υλοποίηση του έργου «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) νήσου Νάξου». Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της ευθύνης του έργου, καθώς, επίσης, τις παρούσες, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες, αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη – Προστασία Εδαφικών Συστημάτων και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων».  Με τη συμμετοχή του Δήμου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, επιχειρούμε τη χρηματοδότηση, από το Ταμείο Συνοχής, για τις ακόλουθες δράσεις:

     Α. Το κλείσιμο και την αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α.

     Β. Εγκαταστάσεις – εξοπλισμός μεταφόρτωσης, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας απορριμμάτων (θα χρηματοδοτηθούν Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, Μονάδες Κομποστοποίησης κ.α.)

     Γ.  Επέκταση και αναβάθμιση Χ.Υ.Τ.Α. σε Χ.Υ.Τ.Υ., για τη διαχείριση αποβλήτων, άμεσα συνδεδεμένων με την παύση λειτουργίας ενεργών Χ.Α.Δ.Α.

     Δ. Τεχνικές – περιβαλλοντικές μελέτες και οριστικές μελέτες – τεύχη δημοπράτησης, για την αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α., καθώς και μελέτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

     Ε. Απόκτηση της απαιτούμενης γης για την κατασκευή των υποδομών

     Στ. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

     Ζ. δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας (φυλλάδια ενημέρωσης και προβολής, οδηγοί, εγχειρίδια, ιστότοποι κλπ)

     Η δημοτική αρχή συνεχίζει τις δράσεις της με αναπτυξιακή προοπτική και καθοριστική αποφασιστικότητα.

Σχόλια are closed.