Πρακτικό Επιτροπής κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2019 ΔΚΕ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Στη Νάξο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 22 Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η
Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 117/17-12-2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου
και Μικρών Κυκλάδων και της αριθ. 1289/13-12-2018 απόφασής του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα
δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2019 προκήρυξης της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε το συνημμένο έγγραφο

Σχόλια are closed.