ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Νάξος  19/12/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                              Αριθ. Πρωτ.  25172
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών
«ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ 7/3/2015 ΕΩΣ 7/3/2016)»
Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων διακηρύσσει ότι:
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ 7/3/2015 ΕΩΣ 7/3/2016)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.550,00 ευρώ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 28/01/2014, ημέρα Τετάρτη με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών την 11:00 π.μ. 
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 491,00 ευρώ.
Για περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ.: 2285360129 και  2285360127, fax.: 2285023570, (αρμόδιος υπάλληλος κος Μαχαιριώτης Νικόλαος) και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «διαγωνισμοί».          

Συνημμένα Έγγραφα

Ο Δήμαρχος
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Σχόλια are closed.