ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Νάξου» (CPV 45233222-1), με προϋπολογισμό 39.999,99 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ.

Συνημμένα έγγραφα

 

 

Σχόλια are closed.