Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
διακηρύσσει  τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ  & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2011»
Προϋπολογισμού 115.500,00 Ευρώ.

Διαβάστε τα συνημμένα αρχεία:

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Προϋπολογισμός
Τεχνική έκθεση
Τιμολόγιο Μελέτης

Σχόλια are closed.