ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                       Νάξος, 6/12/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό την Παρασκευή 14-12-2012 και ώρα 10:00 π.μ., για την ανάθεση του έργου "Ασφαλτόστρωση δρόμου από την Εκκλησία Αγ. Νικοδήμου μέχρι την Εκκλησία Χριστού της Τ.Κ. Γλινάδου", με συνολικό προϋπολογισμό 42.000,00 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, μέχρι τις 12-12-2012.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360116, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Πανταζίδης Δημήτριος και γνωστοποίηση των τευχών δημοπράτησης στο «www.e-naxos.eu».

Συνημμένα Αρχεία

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.

Λιανός Δημήτριος
'Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.